Maciej Górecki

Maciej Górecki

Maciej Górecki – Parczew

ASYSTENT INSTRUKTORA


instruktorzy_sign_01


e-mail: mtgorec@gmail.com

instruktorzy_maciej_gorecki
Odważnikami zacząłem interesować się kilka lat temu, gdy szukałem aktywności, która pozwoli mi rozwinąć siłę, wytrzymałość i ogólną sprawność. Na początku błądziłem strasznie. Wiedzę czerpałem z Internetu, filmów na YT, a nawet uczyłem się na weekendowych „kursach obsługi kettlebells”. Prawdziwym przełomem było jednak zetknięcie się z treningiem wg metodyki StrongFirst. Od tamtej pory staram się używać odważników w sposób świadomy, efektywny i bezpieczny. Po spełnieniu wszystkich wymagań dane mi było dołączyć do grona Asystentów CKB Polska.

Interesuje mnie wszystko, co związane jest z odważnikami kulowymi. Lubię pracować nad pełnym ich wykorzystaniem w procesie doskonalenie własnego ciała i ducha. Kocham mądry minimalizm i niemal dogmatycznie traktuję filozofię StrongFirst. Z racji pracy staram się upowszechniać ten rodzaj aktywności wśród młodzieży.


Instruktorzy